Game Fair Av Doğa Festivali Kamil Üçbaş

GAME FAIR OLTACI & AVDOĞA DERGİSİ
KAMİL ÜÇBAŞ OLTA BALIKÇILIĞI YARIŞMASI
Yarışma Tarihi :
Yer : Karaahmetli Tabiat Parkı – Kırıkkale
Yarışma Saati : 06:00-11:00 arası (Yarışmacılar kayıt için 1 saat önceden yarışma alanında bulunmaları gerekmektedir.)
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 1. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/2 Tebliğ’in belirlediği yasal kurallara kesinlikle
  uyulacak olup canlı yem ile avlanmak yarışma kuralları gereği yasaktır.
 2. Yarışmada sadece Turna balığı yakalanacaktır. Tebliğ gereği günlük Turna balığı tutma limiti 5 adet olup günlük avlanma limitine kesinlikle uyulacaktır.
 3. Tutulan balıkların suya iade edilmesi tamamen yarışmacıların insiyatifindedir. İade edilecek balıkların canlı kalmalarını sağlanması gereklidir.
 4. Yarışmacılar bir olta takımı ile yarışmaya katılabilirler. Yanlarında bir adet yedek olta, makara ve istediği çeşit yapay yemleri bulundurabilir.
 5. Tutulan balıkların kategoride yer alabilmesi için boylarının en az 40 cm ve üzeri olması gerekmektedir. Dolayısıyla, 40 cm altı yakalanan balıklar hemen suya
  iade edilecektir, hakem masasına getirilmeyecektir (4/2 Tebliğde yer alan % 5 küçük boylara da izin verilmez).
 6. Kayıtlarını yaptıran yarışmacılar suya, çevreye, diğer kişi ve yarışmacılara zarar vermeyecek şekilde ve başlama saatiyle birlikte yarışmaya başlayabilir.
 7. Yarışmacılar yanında bulunan diğer yarışmacıları zor durumda bırakmadan kıyıya dik atış yaparak yarışmak zorundadırlar (kıyıya paralel atış yapamazlar).
 8. Her yarışmacı kendi seçimine göre bot, tekne ve float tube ile ya da kıyıdan avlanabilir. Yarışmacıların hangi kategoride yarışacaklarını kayıt esnasında yarışma
  formunda belitmeleri gerekmektedir.
 9. Yarışma sırasında belirlenen kurallar dışına çıkan yarışmacılar gözlemciler tarafından masa hakemlerine bildirilecek, değerlendirme masa hakemlerince
  yapılacaktır.
 10. Yarışma sırasında kepçe kullanımı serbest olup, kakıç kullanımı yasaktır.
 11. Yarışmanın bittiğini belli eden işaret ile beraber yakalanan balıkların hakem masasına teslim edilmesi için yarışmacıların 15 dakikası vardır. Belirtilen zamanın
  dışında getirilen balıklar, hakemler kurulu tarafından kabul edilmeyecektir.
 12. Kurulun verdiği karar ile dereceye giren yarışmacı ve balıkları anons edilerek en kısa sürede ödül töreni başlatılacak, dereceye giren yarışmacılara kupa ve
  hediyeleri verilecektir. Bot ve tekne ile yarışmaya katılacaklar için;
  a) Bot veya tekne ile yarışacak olanlar, takım olarak yarışmak zorundadır. Takımlar en az iki kişiden oluşur. Tek kişilik float tube ile yarışmaya katılacak olan
  yarışmacılarda bu kategoride değerlendirilir. Bot, tekne ve float tube ile suya açılacakların tamamında yarışmacı kimliği olmak zorundadır.
  b) Bot ve tekne ile yarışacak olan takımlar, takım ismi ile yarışmacılarını yarışma öncesinde kayıt masalarına bildirerek belirlenen alandan hakemler kontrolünden
  geçerek yarışmaya katılacaktır. Float tube ile yarışmaya katılacak olan yarışmacılarda bu kurala uymak zorundadır.
  c) Bot ve tekne içinde sadece akü ile çalışan elektrikli motor ve kürek kullanımına izin verilecek, akaryakıt ile çalışan motorlu araçlara izin verilmeyecektir.
  d) Uyuşukluğa, refleks zayıflığına, ruh bozukluğuna sebebiyet verecek şekilde alkol eya ilaç alanlar tespit edildiğinde bu yarışmaya katılamaz.
  e) Takımlar önceden belirlenmiş alanın dışına çıkamaz ve kıyıdaki yarışmacılara 50 metreden fazla yaklaşamaz, bot ve teknesini sabitlemek, bot ve teknenin
  sürüklenmesini engellemek ve kendi güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur.
  f) Bot, tekne ve float tube ile yarışacak olanlar birbirine 20 metreden fazla yaklaşamaz. Botlar ve tekneler arası balık alışverişi yapılması yarışmadan diskalifiye
  olma nedenidir (gezici hakemler tarafından bu konuda yapılan uyarılara uyulması mecburi olup hakemlerin yarışmacılara yaklaşmasında bir sınırlama yoktur).
  g) Bot veya tekne ile yarışacak takımların yarışmacıları can yeleği bulundurmak zorundadır. Ayrıca doğal şartların oluşturabileceği olumsuz koşullarda
  yarışmacılar kendi güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur.
  h) Bot veya tekne ile yarışacak olan takımların yakaladığı balıklar, takımın yarışmacı sayısına bölünüp takımın en çok balık yakalama dalındaki ortalama
  performansı hesaplanacak ve değerlendirme ortalamaya göre yapılacaktır. Aynı kural float tube ile yarışacak olanlar içinde geçerlidir.
  ı) Bot, tekne ve float tube kategorisinde yarışacak olan takımlara En Büyük Turna Balığı ve En Çok Turna Balığı Yakalama dallarında bir adet kupa, takımın
  yarışmacılarının tamamına derneğimizce, katılım belgesi ve sponsor firmalarımız tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.
  Not: Oltacı Dergisi ve Avdoğa Dergisi’nin yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yukarıda belirlenen kurallar dışında avlanmak ve davranmak diskalifiye
  nedenidir.
  Bu yarışmaya kayıt yaptıran herkes ilan edilen bu kuralları kabul etmiş sayılır. Meydana gelebilecek olumnsuz durumlarda Oltacı Dergisi ve Avdoğa Dergisi
  sorumlu tutulamaz.
  YARIŞMA 4 KATEGORİDE YAPILACAKTIR
 13. Dal: Bot, Tekne ve Float Tube En Büyük Turna Balığı için yarışılacak olup, sadece 1’incilik ödülü verilecektir.
 14. Dal: Bot, Tekne ve Float Tube En Çok Turna Balığı için yarışılacak olup, 1’incilik, 2’incilik ve 3’üncülük ödülleri verilecektir.
 15. Dal: Kıyıdan En Büyük Turna Balığı için yarışılacak olup, sadece 1’incilik ödülü verilecektir.
 16. Dal: Kıyıdan En Çok Turna Balığı için yarışılacak olup 1’incilik, 2’incilik ve 3’üncülük ödülleri verilecektir.
  ÖDÜLLER
  Yarışmada dereceye girenlere; Kupa ve sponsorlarımızdan gelen ödüller verilecektir. Dereceye giremeyen yarışmacılara katılım belgesi ve çekilişle sürpriz hediyeler
  verilecektir.
  YARIŞMA KATILIM FORMU
  Adı Soyadı : ———————————————————————————————————– Yaş :————- E-Mail :———————————————————–
  Adres Tel :—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Yarışmada kullanacağı tekne veya botun: Taşıma kapasitesi ( ………………………………………… kişi)

– Kullanacağı kayığı paylaşacağı başka bir yarışmacı ve yarışmacılar var ise isimleri:

—————————————————————————————————————————- İmza

 • Yarışmacılar; yarışma alanında kayıt için en geç 1 saat önceden hazır bulunacaklardır.